25 JUNI 2017

Aanvragen voor de subsidie praktijkleren kan nog tot 15 september

De mogelijkheid tot aanvraag hiervan is gestart op 2 juni jongstleden en kan tot 15 september.


De betreffende sectoren van de leerling/student/deelnemer zijn:

Mbo: Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
(deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).


Hbo: Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.
(deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling)


Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.


Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.

Als technologisch ontwerpers in opleiding (toio) bij het 2e deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.

(deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de subsidieregeling).

 

Aanvragen voor de subsidie praktijkleren kan nog tot 15 september

Lees verder

Politieke partijen maken de belastingen er niet makkelijker op

Lees verder

Geen oplossing voor omzetting leenbijstand ZZP-ers in gift vóór 2017

Lees verder