Rapportage en belastingaangifte

De basis van onze dienstverlening is uw jaarrekening en belastingaangifte. En wij sturen u elk kwartaal een tussenrapportage. Want natuurlijk wilt u tijdig kunnen signaleren waar mogelijk bijsturing nodig is of waarop u moet anticiperen. Maar ons dienstenpakket biedt nog veel meer, waarmee u als grote of kleine ondernemer uw voordeel doet.