• Kwaliteit en deskundigheid vinden wij de gewoonste zaak. Daarom Staal.
  • Wij houden van vernieuwing en innovatie. Daarom Staal.
  • Geen uurtje factuurtje. Daarom Staal.
  • U krijgt alle aandacht en daarom zijn wij waardevol. Daarom Staal.
  • Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Daarom Staal.
  • Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Daarom Staal.
  • Wij vinden overbodig werk niets. Daarom Staal.
  • Natuurlijk kunnen wij een vaste prijs afspreken. Daarom Staal.
  • Wij streven naar een toegevoegde waarde. Daarom Staal.
  • Wij wachten niet af en adviseren actief. Daarom Staal.
  • Wij willen uw belangrijkste adviseur zijn. Daarom Staal.
26 september 2016

Kerstpakketten vanuit de holding BV of werk-BV

Stel je hebt met twee partners een werkmaatschappij waar je ieder 1/3 aandeel in hebt. Daarnaast heeft elk van jullie ook een holding-BV, welke ook als management BV’s fungeren. Je staat op de loonlijst van de holding en wordt via een overeenkomst aan de werkmaatschappij beschikbaar gesteld. De business loopt goed en je deelt mooie kerstpakketten uit aan je personeel en aan jezelf, leuke uitjes en borrels. Boek je die kosten dan in de vrije ruimte van je werk-BV of van de drie holding-BV’s?

 

Een DGA die vanuit zijn holding-BV de werk-BV aanstuurt met een managementovereenkomst valt zowel bij de holding-BV als bij de werk-BV onder de gebruikelijkloonregeling. De DGA heeft een echte dienstbetrekking bij de holding-BV én in ieder geval een fictieve dienstbetrekking bij de werk-BV. Veel DGA’s passen bij zo’n holdingstructuur de doorbetaaldloonregeling toe, om te voorkomen dat er in de holding én de werk-BV loon en loonheffing in aanmerking moet worden genomen. Die doorbetaaldloonregeling is — ook bij een 3 x 1/3 verdeling zoals in uw situatie — standaard van toepassing. De doorbetaaldloonregeling heeft tot gevolg dat er uitsluitend in de holding-BV loon voor de DGA wordt verantwoord. En dat betekent dat de WKR-posten die op de DGA betrekking hebben, in de vrije ruime van de holding-BV moeten worden verantwoord.

 

Die posten moeten binnen die vrije ruimte worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. In bovenstaande situatie is het niet toegestaan om de eindheffing op concernniveau te berekenen. De zogenaamde concernregeling binnen de WKR eist een verbondenheid tussen de holding- en werk-BV van tenminste 95%, gedurende het gehele kalenderjaar. Door de 1/3 verdeling tussen de drie DGA’s is aan die voorwaarde niet voldaan. Als de doorbetaald loonregeling niet wordt toegepast, kunnen de DGA/WKR-posten wel worden aangewezen in de — veel grotere — vrije ruimte van de werk-BV. Maar dan moet er in de werk-BV ook een gebruikelijk loon voor de DGA in aanmerking worden genomen. De specifieke eindheffingsregeling waar op gedoeld wordt kan niet worden toegepast. Deze regeling is uitsluitend toepasbaar op relatiegeschenken en verstrekkingen (die de werkgever tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid aan de eigen werknemers verstrekt) voor andere dan eigen werknemers, waarvoor geen inhoudingsplicht bestaat. Denk aan uitzendkrachten. In de hierboven beschreven situatie is de werk-BV in beginsel wél inhoudingsplichtig voor de DGA’s, maar die inhouding is door toepassing van de doorbetaaldloonregeling 'verlegd' naar de holding-BV’s.

(bron: belastingbelangen augustus 2016)

 

Een lang verhaal over een moeilijke vraag. Kom je er nog niet helemaal uit? Neem dan even contact met ons op en wij helpen je! 071-5213021 of info@staalaccountants.nl