• Kwaliteit en deskundigheid vinden wij de gewoonste zaak. Daarom Staal.
 • Wij houden van vernieuwing en innovatie. Daarom Staal.
 • Geen uurtje factuurtje. Daarom Staal.
 • U krijgt alle aandacht en daarom zijn wij waardevol. Daarom Staal.
 • Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Daarom Staal.
 • Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Daarom Staal.
 • Wij vinden overbodig werk niets. Daarom Staal.
 • Natuurlijk kunnen wij een vaste prijs afspreken. Daarom Staal.
 • Wij streven naar een toegevoegde waarde. Daarom Staal.
 • Wij wachten niet af en adviseren actief. Daarom Staal.
 • Wij willen uw belangrijkste adviseur zijn. Daarom Staal.
30 juni 2016

Pensioen DGA

Over het algemeen hebben DGA’s het beheer van hun pensioen in eigen handen. Maar vanwege onder andere de lage marktrente op dit moment is er te weinig pensioenkapitaal aanwezig om de toegezegde pensioenen te kunnen uitkeren.

 

Hierdoor ontstaat een dekkingstekort dat fiscaal niet gerepareerd kan worden. Staatssecretaris Wiebes heeft nieuwe plannen naar de kamer gestuurd. Het belangrijkste nieuws/conclusies:

 • Vanuit vereenvoudigingsoogpunt heeft uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) (lees: afschaffen) met een fiscaal gefaciliteerde afkoopmogelijkheid, zonder er iets anders voor in de plaats te brengen, de voorkeur van de Staatssecretaris.
 • De Staatssecretaris sluit zijn ogen echter niet voor de signalen uit de wetenschap en overleg op ambtelijk niveau (met VNO-NCW, MKB-Nederland en ONL). Daarbij kwam naar voren dat velen in de DGA-wereld er wel aan hechten om fiscaal gefaciliteerd in eigen beheer een oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen en daarom graag het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) geïntroduceerd willen hebben. (zie bovenstaand Update artikel)
 • De Staatssecretaris vindt daarom dat alle mogelijkheden zorgvuldig dienen te worden afgewogen. Daarom legt hij beide opties (voor het krokusreces) aan de Kamer voor, zodat tot een, zo breed mogelijk gedragen, finaal oordeel hierover kan worden gekomen. De Staatssecretaris is van mening dat met alle brieven die hij over dit onderwerp heeft geschreven, nu een goede en verantwoorde afweging kan worden gemaakt.
 • De Staatssecretaris merkt op dat indien de uiteindelijke keuze vóór aanvang van het krokusreces 2016 is gemaakt, hij toezegt dat een conceptvoorstel wordt opgesteld dat in de eerste helft van 2016 voor internetconsultatie kan worden voorgelegd.