• Kwaliteit en deskundigheid vinden wij de gewoonste zaak. Daarom Staal.
  • Wij houden van vernieuwing en innovatie. Daarom Staal.
  • Geen uurtje factuurtje. Daarom Staal.
  • U krijgt alle aandacht en daarom zijn wij waardevol. Daarom Staal.
  • Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Daarom Staal.
  • Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Daarom Staal.
  • Wij vinden overbodig werk niets. Daarom Staal.
  • Natuurlijk kunnen wij een vaste prijs afspreken. Daarom Staal.
  • Wij streven naar een toegevoegde waarde. Daarom Staal.
  • Wij wachten niet af en adviseren actief. Daarom Staal.
  • Wij willen uw belangrijkste adviseur zijn. Daarom Staal.
02 mei 2014

Proefprocedure tegen box 3 heffing

De bond voor belastingbetalers gaan procederen over de rechtmatigheid van de vermogensrendementsheffing in box 3. Zij stellen dat de heffing onrechtmatig is omdat de forfaitaire heffing van 4% voor veel spaarders en beleggers hoger uitpakt dan het rendement dat zij op hun geld maken. De belastingheffing is daardoor in feite een onteigening, en dat is in strijd met het eigendomsrecht dat beschermd is krachtens het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De bond schat haar kansen op succes in de procedure hoog in: zij verwacht dat haar stelling bij de belastingrechter ‘een goede kans van slagen heeft’.

Deze proefprocedure zal bij veel belastingbetalers sympathiek overkomen. Veel spaarders weten uit eigen ervaring dat belastingheffing in box 3 — zeker in combinatie met de inflatie — tot een negatief rendement leidt. Politiek Den Haag lijkt niet van plan om het forfaitaire 4% rendement omlaag te brengen. De Commissie van Dijkhuizen heeft een lager rendement (2,4%) eerder bepleit, maar dat rapport ligt ergens in de vele lades van het Haagse kabinet. Nu maar afwachten of de belastingrechter de vermogensrendementsheffing wil kortwieken. Wij houden u op de hoogte!