• Kwaliteit en deskundigheid vinden wij de gewoonste zaak. Daarom Staal.
  • Wij houden van vernieuwing en innovatie. Daarom Staal.
  • Geen uurtje factuurtje. Daarom Staal.
  • U krijgt alle aandacht en daarom zijn wij waardevol. Daarom Staal.
  • Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Daarom Staal.
  • Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Daarom Staal.
  • Wij vinden overbodig werk niets. Daarom Staal.
  • Natuurlijk kunnen wij een vaste prijs afspreken. Daarom Staal.
  • Wij streven naar een toegevoegde waarde. Daarom Staal.
  • Wij wachten niet af en adviseren actief. Daarom Staal.
  • Wij willen uw belangrijkste adviseur zijn. Daarom Staal.
25 juni 2017

Schuld op eigen woning ook aangeven wanneer deze tot rentebijtelling leidt

De staatssecretaris legt uit: Zolang een schuld voldoet aan alle voorwaarden en kwalificeert als eigenwoningschuld bent u als belastingplichtige volgens de staatssecretaris verplicht deze schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning als zodanig op te voeren in uw aangifte. U heeft hierin geen keuze.

Kamervragen werden onlangs gesteld omdat er onduidelijkheid bestond over de hypotheekrenteaftrek die soms tot hypotheekrentebijtelling leidt. Wanneer u in het 52% IB-tarief valt, wordt u sinds een aantal jaren een 0,5% gekort op de hypotheekrente. Per 1 januari 2017 bedraagt het aftrekbare percentage maximaal 50%.

 

Volgens de staatsecretaris staat de Wet Hillen (aftrek wegens geen of een kleine eigenwoningschuld) los van de tariefmaatregel eigen woning. Deze wet gaat volgens hem over een correctie op de belastinggrondslag. Deze maatregel zorgt er echter voor dat in alle gevallen waarin de aftrek tegen het tarief van de vierde schijf van toepassing is (dus zowel in Hillen-gevallen als in niet-Hillen-gevallen) de aftrekbare kosten per saldo tegen een lager tarief kunnen worden afgetrokken.

 

Bij een (gedeeltelijke) toerekening van de belastbare inkomsten uit de eigen woning aan een fiscale partner die niet met een deel van zijn belastbare inkomen uit werk en woning in de vierde schijf valt, vindt de tariefcorrectie niet plaats. Niet-aangeven van de eigenwoningschuld ter voorkoming van de bijtelling is geen optie. Wilt u weten of dit bij u het geval is, of wilt u meer informatie hierover, neem dan contact met ons op.