• Kwaliteit en deskundigheid vinden wij de gewoonste zaak. Daarom Staal.
  • Wij houden van vernieuwing en innovatie. Daarom Staal.
  • Geen uurtje factuurtje. Daarom Staal.
  • U krijgt alle aandacht en daarom zijn wij waardevol. Daarom Staal.
  • Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Daarom Staal.
  • Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Daarom Staal.
  • Wij vinden overbodig werk niets. Daarom Staal.
  • Natuurlijk kunnen wij een vaste prijs afspreken. Daarom Staal.
  • Wij streven naar een toegevoegde waarde. Daarom Staal.
  • Wij wachten niet af en adviseren actief. Daarom Staal.
  • Wij willen uw belangrijkste adviseur zijn. Daarom Staal.
25 maart 2016

Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand eigen woningschuld

Voor eigen woningschulden geldt sinds 2013 een annuïtaire aflossingseis. In bepaalde gevallen, zoals bij betalingsachterstanden, mag hiervan tijdelijk worden afgeweken.  

Thans is het zo dat in bepaalde gevallen, dat als de aflossingsachterstand niet binnen de hiervoor geldende termijnen is ingehaald, de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt permanent overgaat naar box 3.

Dit heeft tot gevolg dat de rente niet meer aftrekbaar is. Deze nieuwe belastingregel geldt ook voor een eventueel nieuw af te sluiten schuld. De sanctie wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 aangepast.

De aangepaste sanctie werkt als volgt. Als niet binnen de termijnen voldoende is afgelost, gaat de schuld nog steeds over naar Box 3, maar niet langer permanent. Zodra de schuld weer aan de eisen van een eigen woningschuld voldoet, gaat de schuld weer naar Box 1 en is vanaf dat moment de rente weer aftrekbaar.

Ook kan een nieuw af te sluiten schuld gaan kwalificeren als eigen woningschuld.