• Kwaliteit en deskundigheid vinden wij de gewoonste zaak. Daarom Staal.
  • Wij houden van vernieuwing en innovatie. Daarom Staal.
  • Geen uurtje factuurtje. Daarom Staal.
  • U krijgt alle aandacht en daarom zijn wij waardevol. Daarom Staal.
  • Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Daarom Staal.
  • Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Daarom Staal.
  • Wij vinden overbodig werk niets. Daarom Staal.
  • Natuurlijk kunnen wij een vaste prijs afspreken. Daarom Staal.
  • Wij streven naar een toegevoegde waarde. Daarom Staal.
  • Wij wachten niet af en adviseren actief. Daarom Staal.
  • Wij willen uw belangrijkste adviseur zijn. Daarom Staal.
25 maart 2016

Zakelijk gebruik privéauto

Is het nu wel of niet nodig om bij zakelijk gebruik van de privéauto de kilometeradministratie bij te houden? Dit is een vraagstuk dat menige ZZP-er bezighoudt.

Bij zakelijk gebruik van uw privéauto of wanneer een werknemer deze auto voor zakelijke doeleinden gebruikt kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor het deel privégebruik is geen aftrek mogelijk. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik. Om het privégebruik te bepalen dient een kilometeradministratie te worden bijgehouden.

Indien een sluitende kilometeradministratie wordt bijgehouden is het mogelijk de verhouding zakelijk en privégebruik te bepalen. Tevens maakt dit het mogelijk te berekenen of het zakelijke gebruik van de privéauto betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet.

De Belastingdienst geeft hiervoor een duidelijk berekeningsvoorbeeld. Indien u geen kilometeradministratie bijhoudt is het toegestaan alle btw over het onderhoud af te trekken. Wel moet in dit geval de afgetrokken btw worden gecorrigeerd wegens privégebruik van de auto. Hiervoor dient 1,5 procent van de catalogusprijs van de auto, btw en bpm inbegrepen, te worden aangemerkt als verschuldigde btw.