• Kwaliteit en deskundigheid vinden wij de gewoonste zaak. Daarom Staal.
  • Wij houden van vernieuwing en innovatie. Daarom Staal.
  • Geen uurtje factuurtje. Daarom Staal.
  • U krijgt alle aandacht en daarom zijn wij waardevol. Daarom Staal.
  • Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Daarom Staal.
  • Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Daarom Staal.
  • Wij vinden overbodig werk niets. Daarom Staal.
  • Natuurlijk kunnen wij een vaste prijs afspreken. Daarom Staal.
  • Wij streven naar een toegevoegde waarde. Daarom Staal.
  • Wij wachten niet af en adviseren actief. Daarom Staal.
  • Wij willen uw belangrijkste adviseur zijn. Daarom Staal.

Huisarts

Huisartsen werken met een Huisartsen Informatie Systeem ( HIS). Via dit systeem worden o.a. de declaraties verstuurd naar de zorgverzekeraars. Helaas is de boekhoudmodule van deze software vaak niet toereikend en wordt er uitgeweken naar een extern boekhoudpakket. In dit pakket worden het bankboek en het inkoopboek verwerkt. Omdat de ingediende declaraties niet in het externe boekhoudpakket zijn opgenomen en alleen de ontvangsten die op de bankrekening worden bijgeschreven zijn geregistreerd, kan niet worden vastgesteld of hetgeen gedeclareerd is ook daadwerkelijk is ontvangen. Dit gebeurd helaas regelmatig omdat er diverse fouten aan ten grondslag kunnen liggen, zoals een verkeerd contract of code.

Boekhoudoplossing voor huisartsen

Staal MKB Advies heeft de oplossing ontwikkeld waardoor huisartsen op een geautomatiseerde wijze de boekhouding van de praktijk kunnen laten voeren. Het HIS wordt gekoppeld aan cloud software waarmee u declaraties aanbiedt aan VECOZO. De retourinformatie wordt automatisch in het boekhoudpakket ingelezen waardoor de registratie van de ingediende declaraties plaatsvindt.

De inkoopfacturen worden ingescand, gefotografeerd of via de email aangeboden aan onze scanservice. Deze scanservice leest uw ingediende documenten automatisch in, waardoor het verwerken van deze facturen vrijwel geheel automatisch verloopt. Via een uitgebreide archieffunctie kunt u gedurende zeven jaar alle documenten raadplegen.

De bankmutaties worden automatisch ingelezen vanuit de bank. Ontvangsten van de zorgverzekeraar worden automatisch afgeletterd. Betalingen aan crediteuren worden ook automatisch herkend en afgeletterd.

De output van bovengenoemd proces is een online visueel dashboard waarin u alle voor u relevante parameters en KPI’s terug kunt vinden. Dit dashboard is realtime aan het boekhoudpakket gekoppeld zodat de informatie altijd actueel is.

Het resultaat is dat u uw praktijk zonder poespas financieel kunt sturen!