25 JUNI 2017

Geen matigingsbeleid verzuimboeten IB en Vpb, maar matiging wel mogelijk

Het matigingsbeleid voor verzuimboeten voor aangiften IB en Vpb is met ingang van 1 januari 2016 vervallen. Tegelijkertijd zijn ook de praktische werkafspraken voor de matiging van verzuimboeten ingetrokken. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek laten weten dat er na het intrekken van de werkafspraak geen nieuwe werkinstructie is voor de Belastingdienst hoe om te gaan met verzuimboeten voor de IB en Vpb.

 

Uit telefonische informatie van diverse onderdelen van de Belastingdienst blijkt volgens de indiener van het WOB-verzoek dat er een handelwijze is waarbij verzuimboeten bij een eerste verzuim voor de aangifte Vpb worden gehalveerd of worden teruggebracht tot € 500. Er is in dit opzicht volgens de staatssecretaris echter geen sprake van beleid. Het wel geldende beleid is vastgelegd in het BBBB.

 

Verder hebben de medewerkers van de Belastingdienst in 2016 een jurisprudentieoverzicht ontvangen dat betrekking heeft op de matiging van verzuimboeten. Dit memo heeft de staatssecretaris nu openbaar gemaakt. Er zijn de laatste jaren vrijwel geen uitspraken verschenen over matiging van verzuimboeten voor de IB. Voor de Vpb geeft de jurisprudentie het volgende beeld.

 

Wanneer u aan de volgende vier strafverminderende omstandigheden voldoet, kan er worden gematigd naar een bedrag van € 500,-:

(1) geringe termijnoverschrijding (van maximaal 10 dagen),

(2) eerste verzuim,

(3) kleine, met eenmanszaak vergelijkbare, Vpb-plichtige

(4) slechte financiële positie of beperkte draagkracht.

 

Wanneer u één van de vier bovengenoemde omstandigheden aannemelijk kunt maken in een bezwaarschrift, dan wordt matiging overwogen. Hierbij moet worden gedacht aan een halvering van de standaardboete. Wanneer u twee of meer omstandigheden aannemelijk kunt maken in uw bezwaarschrift, wordt de matiging tot € 500,- in ieder geval overwogen. Wilt u meer weten of heeft u hulp hierbij nodig, wij helpen u graag.

Aanvragen voor de subsidie praktijkleren kan nog tot 15 september

Lees verder

Politieke partijen maken de belastingen er niet makkelijker op

Lees verder

Geen oplossing voor omzetting leenbijstand ZZP-ers in gift vóór 2017

Lees verder