• Kwaliteit en deskundigheid vinden wij de gewoonste zaak. Daarom Staal.
  • Wij houden van vernieuwing en innovatie. Daarom Staal.
  • Geen uurtje factuurtje. Daarom Staal.
  • U krijgt alle aandacht en daarom zijn wij waardevol. Daarom Staal.
  • Wij zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Daarom Staal.
  • Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Daarom Staal.
  • Wij vinden overbodig werk niets. Daarom Staal.
  • Natuurlijk kunnen wij een vaste prijs afspreken. Daarom Staal.
  • Wij streven naar een toegevoegde waarde. Daarom Staal.
  • Wij wachten niet af en adviseren actief. Daarom Staal.
  • Wij willen uw belangrijkste adviseur zijn. Daarom Staal.
25 maart 2016

Vereenvoudiging informatieplicht bij eigen woningschuld anders dan bij aangewezen administratieplichtigen

Het Belastingplan 2016 bevat een aantal wijzigingen waaronder vereenvoudiging van de informatieplicht die geldt voor belastingplichtigen met eigenwoningschuld anders dan bij aangewezen administratieplichtigen (zoals een bank).

Bijvoorbeeld als het gaat om een schuld bij de ‘eigen’ besloten vennootschap (bv) of bij een familielid is dit van toepassing. Op basis hiervan dient deze groep belastingplichtigen gegevens over de (hypotheek)lening te verstrekken via een apart modelformulier.

Dit proces wordt vereenvoudigd voor schulden die in het belastingjaar 2016 worden aangegaan. U geeft de informatie over de lening later door via uw aangifte inkomstenbelasting over 2016. Voor schulden die voor 31 december 2015 zijn aangegaan, gaat de verstrekking van de gegevens die betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2016, vanaf 1 januari eveneens via de aangifte verlopen.

Voor schulden die voor 31 december 2015 zijn aangegaan, blijft de verstrekking van gegevens die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2016 nog via het oude proces lopen en daarvoor zal dus nog het bestaande formulier Opgaaf lening eigen woning moeten worden gebruikt.

Overigens geldt de informatieverplichting alleen voor sinds 1 januari 2013 aangegane woningschulden waarop de fiscale aflossingseis van toepassing is en de lening is aangegaan bij een ander dan een aangewezen administratieplichtigen.